Εδώ παρουσιάζουμε τα παραδοσιακά παιχνίδια που παίζονταν παλιότερα στη Νάξο.

Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι περισσότερο άγνωστα σε άλλες περιοχές

 

                       

      

Παραδοσιακά και Νέα Παιχνίδια στο Προαύλιο