ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

                  

τα βγάζουμε;

(τα λαχνίσματα)

Οι σελίδες αυτές δημιουργήθηκαν το σχολικό έτος 2010-11 από το Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Κων/νο Κλουβάτο, σε συνεργασία με τους μαθητές της Στ΄τάξης, στο πλαίσιο του 3ου Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού της Ε.Ε.Ε.Π-Δ.Τ.Π.Ε. Συνεργάστηκε επίσης η δασκάλα με τους μαθητές της Ε΄ τάξης, που είχαν αναλάβει σχετικό πρόγραμμα. Συνέβαλαν επίσης οι μαθητές και οι δασκάλες της Ε΄, της Α΄ και της Β΄ τάξης συγκεντρώνοντας πολύτιμο υλικό.

Το θέμα μας είναι τα παραδοσιακά και τα νέα παιχνίδια που παίζουμε στο προαύλιο του σχολείου μας.

 

σύγχρονα παιχνίδια που παίζουμε στο διάλειμμα

παίζοντας στο προαύλιο παραδοσιακά παιχνίδια της Νάξου

 

τα παιχνίδια που ζωγραφίσαμε στο προαύλιο 

επίδειξη παραδοσιακών παιχνιδιών στο σχολείο μας

το παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα

παίζοντας παραδοσιακά στο κάστρο της Νάξου

παιχνίδια στην άμμο

     

 

Παραδοσιακά και Νέα Παιχνίδια στο Προαύλιο