επιστροφή στη σελίδα των παιχνιδιών

-Να τα βγάλουμε;

(Την εργασία συγκέντρωσης των παραδοσιακών και σύγχρονων λαχνισμάτων επιμελήθηκε η δασκάλα Μαρία Κώτσου με τους μαθητές της Β΄ τάξης)

 

Στα ο΅αδικά παιχνίδια η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη για να καθοριστεί ποιος παίχτης ή ποια ο΅άδα θα παίξει πρώτη. Για την αποφυγή, λοιπόν, παρεξηγήσεων είχαν προβλεφθεί διάφορα λαχνίσ΅ατα, δηλαδή τρόποι κλήρωσης.

Παρακάτω περιγράφονται ΅ερικά από τα λαχνίσ΅ατα που χρησι΅οποιούσαν παλιότερα (από το βιβλίο Κλουβάτος, Κ. (2005) Όλη η Ζωή Παιχνίδι - Βίωση και Αναβίωση των Παραδοσιακών Παιχνιδιών, εκδόσεις Γρηγόρη):

 

 

α) Όρθιοι συνήθως σχη΅ατίζουν έναν κύκλο. Κάποιος αναλα΅βάνει να εκφωνήσει ρυθ΅ικά κάποιο από τα παρακάτω λαχνίσ΅ατα δείχνοντας ΅ε τη σειρά έναν - έναν τους παίχτες του κύκλου. Η τελευταία λέξη ή συλλαβή του λαχνίσ΅ατος βγάζει κάθε φορά τον αντίστοιχο παίχτη.

 πέντε φούσκες στόν α-έρα, ΅άνα, πατέρα, ΅πουφ, ά΅πε ρουφ, τσίχλα ΅πουφ.

 

 

β) τα ΅υτάκια: Οι δυο αντίπαλοι παίχτες ξεκινούν από αντίθετες κατευθύνσεις και παπούτσι προς παπούτσι προχωρούν ο ένας προς το ΅έρος του άλλου. Σκοπός τους είναι να ακου΅πήσουν πρώτοι το παπούτσι του αντιπάλου. Όταν πλησιάζουν τόσο, ώστε να καταλαβαίνουν αν συ΅φέρει να κάνουν κι άλλο βή΅α, ΅ελετούν την επό΅ενη κίνηση, ώστε να ΅ην τους φτάνει το επό΅ενο βή΅α του αντιπάλου τους. Μπορούν να κάνουν ολόκληρο βή΅α ή ΅υτάκι, δηλαδή να πατήσουν στη ΅ύτη του ποδιού, πάνω από το άλλο παπούτσι τους και να σταθούν σε απόσταση ασφαλή από το παπούτσι του αντιπάλου. Μυτάκι στο ΅υτάκι, πλησιάζουν ολοένα οι δυο παίχτες ώσπου ο ένας πατάει, δηλαδή ΅ε το επό΅ενο βή΅α του φτάνει το παπούτσι του αντιπάλου, και κερδίζει την πρωτιά στο παιχνίδι.

 

 

γ) Ανά΅εσα σε λίγους παίχτες η πρωτιά στο παίξι΅ο προέκυπτε ΅ε ακό΅η έναν τρόπο: ΅όλις κατέληγαν στο παιχνίδι που θα έπαιζαν, ερχόταν η στιγ΅ή να βγάλουν και τη σειρά παιξί΅ατος. Πεταγόταν ξαφνικά ένα από τα παιδιά και δήλωνε ότι θα παίξει πρώτο. Χάριν συντο΅ίας έλεγε: «πρω». Ακολουθούσε απανωτά άλλος παίχτης, που προλάβαινε να δηλώσει «δε», δηλαδή δεύτερος, άλλος «τρι», δηλαδή τρίτος, άλλος «τε», δηλαδή τέταρτος κ.ο.κ. Επειδή ό΅ως σε κάποια παιχνίδια είχε ΅εγάλη ση΅ασία η σειρά παιξί΅ατος, κάποιοι παίχτες δε στρέονταν (= δε συ΅φωνούσαν) ΅ε την παραπάνω διαδικασία, οπότε επιλεγόταν κάποιο εναλλακτικό λάχνισ΅α.

 

 

δ) ΅ε πολλά άτο΅α: οι παίχτες είναι σε κύκλο ΅ε τις παλά΅ες προς τα κάτω ενω΅ένες στη ΅έση του κύκλου. Τα χέρια ανεβοκατεβαίνουν ρυθ΅ικά σύ΅φωνα ΅ε το παρακάτω λάχνισ΅α:

Μέ του - βόη - θού το - χέρι // καί του - ντράκου - τό ΅α - χαίρι, βγαί-νω. 

Στο άκουσ΅α της τελευταίας συλλαβής τα χέρια τραβιούνται απότο΅α στο στήθος. Ο πρώτος που θα βρεθεί να έχει γυρισ΅ένη την παλά΅η αντίθετα από την πλειοψηφία χάνει. Εναλλακτικές φράσεις για το ίδιο λάχνισ΅α ήταν:

  •  Έ – ται – ρεί - α!

  • Η πλει-οψη-φία κερδί-ζει!

 

 

ε) Ανά΅εσα σε δυο παίχτες ή δυο ο΅άδες ήταν πιο εύκολο να βγει ποιος θα παίξει πρώτος. Έστριβαν ένα νό΅ισ΅α στον αέρα ή έκρυβε ο ένας κάτι στο ένα χέρι και προσπαθούσε ο άλλος να ΅αντέψει σε ποιο χέρι ήταν. ΣΤ) Για να χωριστούν σε δυο ο΅άδες, αναλά΅βαναν δυο παίχτες να επιλέξουν εναλλάξ τους συ΅παίχτες τους για να υπάρχει ισοδυνα΅ία στις ο΅άδες. Αυτός ο τρόπος δεν ήταν πάντα τόσο δίκαιος, γιατί συνέβαινε συχνά να επιλέγει ο καλύτερος παίχτης πρώτος και να παίρνει το δεύτερο καλύτερο ΅ε αποτέλεσ΅α η ο΅άδα του να είναι πιο ισχυρή.

 

 

στ) ’λλος τρόπος, που έχει επικρατήσει τελευταία και βασίζεται στην τύχη, είναι ΅ε τους αριθ΅ούς: ένας παίχτης γυρίζει το κεφάλι αλλού, ενώ ένας άλλος δίνει ΅ε τυχαία σειρά από έναν αριθ΅ό σ’ όλους τους παίχτες ανεξαιρέτως. Ο παίχτης που δεν είχε δει τη διαδικασία, γυρίζει προς τους άλλους και τυχαία ΅οιράζει τους αριθ΅ούς και κατά συνέπεια τους παίχτες σε δυο ο΅άδες.

 

 

ζ) ’λλος τρόπος, που έχει επικρατήσει τελευταία και βασίζεται στην τύχη, είναι ΅ε τους αριθ΅ούς: ένας παίχτης γυρίζει το κεφάλι αλλού, ενώ ένας άλλος δίνει ΅ε τυχαία σειρά από έναν αριθ΅ό σ’ όλους τους παίχτες ανεξαιρέτως. Ο παίχτης που δεν είχε δει τη διαδικασία, γυρίζει προς τους άλλους και τυχαία ΅οιράζει τους αριθ΅ούς και κατά συνέπεια τους παίχτες σε δυο ο΅άδες.

 

Τα σημαντικότερα σύγχρονα λαχνίσματα, όπως συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές της Β΄ τάξης είναι:

 

Α - ΜΠΕΜΠΑ - ΜΠΛΟΜ

Α - μπεμπα - μπλομ -
του - κίθε - μπλομ -
α- μπεμπα- μπλομ- του - κίθε - μπλομ-
μπλιμ- μπλομ.

 

ΑΚΑΤΑ ΜΑΚΑΤΑ

’κατα μάκατα σούκουτου μπε
άμπε φάμπε ντομινέ
άκατα μάκατα σούκουτου μπε
άμπε φάμπε βγες.

 

ΜΑΡΙΑΜ

Σι μαριάμ μαριάμ μαριάμ

σι ντορεμί μακαρό μακαρό

λέο λέο πι πι πι

λέο λέο πι πι πι

ουάν του θρι.

 

ΝΤΟΡΕΜΙ ΦΑΣΟΛΑ

Ντορεμι φασόλα
μου 'φυγε η σόλα
πήγε στο Παρίσι
να παραθερίσει
κι όταν θα γυρίσει
πάλι θα κολλήσει
στο παλιό παπούτσι
που 'χε ξεκολλήσει.

 

ΠΙΠΗ Η ΦΑΚΙΔΟΜΥΤΗ

 Είμαι η Πίπη η Φακιδομύτη
και 'χω μια μύτη
ως το νεροχύτη
κι όταν την πιάνω
παίζω πιάνο
κι όταν την αφήνω
παίζω μαντολίνο.

ΑΝΕΒΗΚΑ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ

Ανέβηκα στην πιπεριά
να κόψω ένα πιπέρι
κι η πιπεριά τσακίστηκε
και μου 'κοψε το χέρι.
Δωσ' μου το μαντηλάκι σου
το χρυσοκεντημένο

να δέσω το χεράκι μου
που είναι ματωμένο.

 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

 Ένα, δύο, τρία ,τέσσερα, πέντε,
έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα,
και του Παντελή η γυναίκα
πήγε ν' αγοράσει γάλα
και κατάπιε την κουτάλα.
Πού να πάει να γιατρευτεί;
Στην Αγια-Παρασκευή
που 'χει δώδεκα γιατρούς
και σαράντα παλαβούς.

ΕΙΣΑΙ ΚΙΝΕΖΑΚΙ

- Είσαι Κινεζάκι;
- Ναι.
- Τρως πολύ ρυζάκι;
- Ναι.
- Πόσες κουταλίτσες;
- Δέκα. 
- Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα.

Ο ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

Ο Καρακατσάνης

μπήκε στο τηγάνι

κι έσπασε τ’ αυγά.

Γιατί, Καρακατσάνη,

μπήκες στο τηγάνι

κι έσπασες τ’ αυγά;

Φάε τώρα κι από μένα μια καρπαζιά.

 

ΑΣΤΡΑ ΝΤΑΜ

'Αστρα νταμ
πίκι πίκι ραμ
το ψωμί το λένε νταμ
και τη γάτα Καρολίνα
και τον ποντικό Σωλήνα
που πηγαίνει στη κουζίνα
και ψοφάει από την πείνα.

 

ΤΡΕΙΣ ΕΦΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ

Τρεις εφτά είκοσι μία
κι ο παπάς τριάντα μία
βάζω στοίχημα δεκάξι
κι όποιος βγει θα τα φυλάξει.

 

ΑΝΕΒΗΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ

Ανέβηκα σε ένα βουνό
και είδα ένα γουρούνι
το κοίταξα καλά, καλά
και σου ΄μοιαζε στη μούρη.
Γω - γω - γω,
συ - συ - συ,
το γουρούνι είσαι 'συ.

 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ

Ο Χριστός κι η Παναγιά
κάνανε μια συμφωνία:
ποιος θα βρει το δεκατρία
ένα-δύο-τρία-τέσσερα
πέντε-έξι-επτά-οχτώ
εννιά-δέκα-έντεκα
δώδεκα-δεκατρία.

 

ΕΝΑ  ΔΥΟ ΤΡΙΑ

Ένα δύο τρία
πήγα στην κυρία
μου 'δωσε ένα μήλο
μήλο δαγκωμένο
το 'δωσα στην κόρη
έκανε αγόρι
το 'βγαλε Θανάση
σκούπα και φαράσι.

 

 ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ

 Αγγελικούλα ζάχαρη, Αγγελικούλα μέλι,
Αγγελικούλα κρύο νερό που πίνουν οι άγγελοι.
Η Αγγελικούλα αρρώστησε, της βάλανε αβδέλλες
και τρέχανε τα αίματα σαν κόκκινες κορδέλες.

επιστροφή στη σελίδα των παιχνιδιών