Εδώ παρουσιάζουμε τα παιχνίδια που συνηθίζουμε να παίζουμε στο προαύλιο του σχολείου μας. Άλλα είναι παλιά και άλλα πιο σύγχρονα, τα περισσότερα όμως είναι γνωστά και στους μαθητές της υπόλοιπης Ελλάδας.

 

                    

      

Παραδοσιακά και Νέα Παιχνίδια στο Προαύλιο