Εδώ παρουσιάζουμε δράσεις σε σχέση με το παιχνίδι στην αρχαία Ελλάδα.

       

      

επιστροφή στην αρχική σελίδα των παιχνιδιών
γνωριμία με τα παιχνίδια της αρχαιότητας Φτιάχνοντας πλαγγόνες  ζωγραφίζοντας τα αρχαία παιχνίδια

Παραδοσιακά και Νέα Παιχνίδια στο Προαύλιο