3ο Κ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 Μέτρο 2.1\Ενέργεια .2.1.1\Κατ. Πράξεων 2.1.1.β

«Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια στη Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης»

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.)  και από το Ελληνικό Δημόσιο

 

 

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο σχολείο μας από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2008 και το παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

(Υλικό Επιμορφωτικού Κέντρου Νάξου)
Σαββατοκύριακο 2-2-2008 και 3-2-2008

Σαββατοκύριακο 16-2-2008 και 17-2-2008

Σαββατοκύριακο 23-2 και 24-2-2008 

Υλικό κ.  Τσίρου

Υλικό κας Σαρίδου

portfolios

Υλικό κας Τσαλικίδου

   

Έκθεση αξιολόγησης κ. Τσίρου

(μας στάλθηκε στις 5-3-2008)

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ