πίσω στις ΔΡΑΣΕΙΣ

 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Σεβασμός στον τόπο μου»
Τάξεις Α΄ και Γ: Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πορτάρα
Τάξη Γ΄2: Κορδελάτοι
Τάξεις Α΄ και Γ: Το μοναστήρι του Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Τάξη Γ΄2 Λαμπαδηφόροι
Τάξεις Α΄ και Γ: Ο ’η Γιώργης Γρόττας

<