πίσω στις ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής
Τάξεις Β΄1 και Β΄2

 θέμα: «Το νερό πηγή ζωής»

Τάξη Β΄2

Η αφίσα για την ορθολογική χρήση του νερού