Η Γ.Γ. ΕΣΥΕ είναι ο επίσημος φορέας στατιστικής πληροφόρησης της Χώρας μας. Βασικός σκοπός και έργο της είναι:

o        η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν είτε από ειδικές στατιστικές έρευνες ή απογραφές, είτε από διάφορες διοικητικές πηγές,

o        η επεξεργασία των στοιχείων και

o        η διάχυση της στατιστικής πληροφορίας προς τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και προς τους πολίτες.