Δημογραφικό -Υπογεννητικότητα

Ελένη Κογκέτσωφ, Επ. Καθηγήτρια στο Τμήμα ΗΜ&ΜΗΥ Δ.Π.Θ.

Είναι γεγονός ότι στην χώρα μας αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Το δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά μας προβλήματα.

Για να γίνει ανανέωση του πληθυσμού μιας χώρας, ο δείκτης γονιμότητας ανά γυναίκα πρέπει να κυμαίνεται τουλάχιστον στο 2,1. Δυστυχώς, ο δείκτης γονιμότητας της Ελλάδας είναι στο 1,4, ενώ της Αλβανίας είναι διπλάσιος και της Τουρκίας τριπλάσιος. Από το 1980, η Ελλάδα έχει μείωση των γεννήσεων κατά 30%, και πολύ χαμηλό δείκτη γονιμότητας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Το 1930, η Ελλάδα αριθμούσε 6,5 εκατομμύρια κατοίκους και η Τουρκία 13,5 εκατομμύρια. Σήμερα, οι αντίστοιχοι πληθυσμοί είναι στην Ελλάδα 10 (1 ½ φορά αύξηση) και στην Τουρκία 70 εκατομμύρια κάτοικοι (5 φορές αύξηση). Το 2025, η Τουρκία αναμένεται να φθάσει τα 100 εκατομμύρια. Επίσης όλοι οι Μουσουλμανικοί πληθυσμοί της γης πολλαπλασιάζονται ραγδαία, ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2015 θα είναι μειωμένος κατά 500.000 άτομα. Το 2025 θα διαμορφωθεί στα 13,5 εκατομμύρια, από τα οποία 10 εκατομμύρια οι Έλληνες μόνο.

Η Ελλάδα το 1980 είχε 150.000 γεννήσεις ετησίως, και το 1999 μόνο 100.000, δηλ. την τελευταία θέση στην Ε.Ε. Από το 1980, έχουμε 55% μείωση στις γεννήσεις. Σε ορισμένους Νομούς μάλιστα, η μείωση στα χωριά υπερβαίνει το 70%.

Υπάρχει συνεχής μείωση της γεννητικότητας και της θνησιμότητας γεγονός που δημιουργεί μια δημογραφική επανάσταση, δηλαδή λιγότερα παιδιά και περισσότεροι ηλικιωμένοι. Το 1996, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο, οι θάνατοι άρχισαν να ξεπερνούν τις γεννήσεις, και η διαφορά αυξάνει κάθε χρόνο.

Το 1/3 των γεννήσεων, που έγιναν πρόσφατα σε δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας, προέρχονται από αλλοδαπές γυναίκες. Γέμισαν οι γειτονιές από τα παιδιά των αλλοδαπών. Η συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία των Αθηνών ανέρχεται σε ποσοστό ~18,5 % των μαθητών.

Οι μαθητές στα σχολεία το σχολικό έτος 1990 ήταν 1.200.000 και το 2000 1.000.000, δηλ. είχαμε μείωση περίπου 20% τη δεκαετία του 90. Οι μαθητές λιγοστεύουν, τα σχολεία κλείνουν, το διδακτικό προσωπικό ελαττώνεται. Ένα στα πέντε σχολεία κλείνει λόγω υπογεννητικότητας.

Τα αίτια είναι πολλά, όπως:

  1. Οικονομικοί λόγοι
  2. Επαγγελματικοί λόγοι, κυρίως της μητέρας. Η μητέρα, νοικοκυρά σήμερα επωμίζεται και το βάρος της εργασίας έξω από το σπίτι.
  3. Πολλές Ελληνίδες που σπουδάζουν αποφεύγουν να κάνουν παιδιά
  4. Έλλειψη βοήθειας προς τη μητέρα
  5. Κόπωση των γονέων ή και δυσαρέσκεια για το γονικό τους ρόλο
  6. Προβλήματα γονιμότητας, υγείας και ηλικίας
  7. Υπερπροστασία προς το ήδη υπάρχον παιδί ή παιδιά
  8. Η αλλαγή του τρόπου ζωής και των ηθικών αξιών
  9. Η ανεργία, ο καταναλωτισμός και η επιθυμία της καλοπέρασης. Η σωστή ανατροφή ενός παιδιού την εποχή μας στοιχίζει πολλά.
  10. Τα διαζύγια ή οι δυσλειτουργίες στη συζυγική σχέση.

 

 (Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα: http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/issue4/is04ar02.html)