ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο διαδραστικός πίνακας του σχολείου μας τοποθετήθηκε και λειτουργεί κανονικά από το 2010 στην αίθουσα προβολών που είχαμε ήδη δημιουργήσει. Το κόστος του είναι εξαιρετικά χαμηλό, αν υπάρχει ήδη ο βιντεοπροβολέας, αλλά ακόμη κι αν χρειαστεί αγορά βιντεοπροβολέα το κόστος παραμένει πολύ χαμηλό συγκριτικά με το διαδραστικό του εμπορίου. Οι δυνατότητές του είναι σχεδόν οι ίδιες με αυτές του "ακριβού" διαδραστικού πίνακα, η εγκατάστασή του όμως απαιτεί πιστή τήρηση των οδηγιών και συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή.